Finanszírozás

Vitorlás hajók finanszírozásának szerződéstípusai közül Ön bármelyik, – a finanszírozási elképzeléseinek legjobban illeszkedő – szerződéstípust választhatja!

Nyílt végű pénzügyi lízing

A lízingtárgy a beruházó könyveiben kerül kimutatásra, és ő számolja el az eszköz után az amortizációs költséget. A lízingdíj kamattartalma az eredménykimutatásban elszámolható. A fizetendő Áfa alapját az előleg, valamint a lízingdíjak mindenkori tőkerésze jelenti. A lízingelt eszköz a futamidő végén a Lízingbevevő tulajdonába kerülhet a kalkulált opciós vételár megfizetése esetén (opciós vételi lehetőség). A kamatok havi bázison kerülnek meghatározásra. Azokban a naptári hónapokban, amelyekben a törlesztőterv alapján nem válik esedékessé lízingdíj, az adott hónap kamata a hátralévő tőkekövetelést megnöveli.

Zárt végű pénzügyi lízing

A lízingtárgyat gazdasági tulajdonosként a lízingbevevõ aktiválja, állítja a mérlegébe és számolja el utána az értékcsökkenést. A beszerzési értéket terhelõ áfa a szerzõdés kezdetekor teljes összegben válik esedékessé, mely elõzetesen felszámított áfa-ként visszaigényelhetõ. A lízingdíj tõke- és kamatrészbõl áll, ahol a kamatrész az eredménykimutatásban elszámolható. A lízingeszköz a lízingbevevõ összes kötelezettségének teljesítése után automatikusan jogilag is a lízingbevevõ tulajdonába kerül. A kamatok havi bázison kerülnek meghatározásra. Azokban a naptári hónapokban, amelyekben a törlesztőterv alapján nem válik esedékessé lízingdíj, az adott hónap kamata a hátralévő tőkekövetelést megnöveli.

Operatív lízing

Operatív lízing esetén az eszközt gazdasági tulajdonosként az IKB Leasing aktiválja a mérlegében és számolja el utána az értékcsökkenést (off-balance finanszírozás). Ez a lízingbevevõnél mérlegen kívüli finanszírozást jelent – kimagaslóan pozitív hatással a vállalkozás mutatószámaira. A lízingbevevõ a lízingdíjakat az eredménykimutatásban költségként tudja elszámolni. Az általános forgalmi adó az előlegre és egyes havi lízingdíjakra fizetendő, mely a hatályos jogszabályok alapján előzetesen felszámított áfaként elszámolható, Operatív lízingszerződéseinkhez futamidő függvényében a lízingbeadó kockázatát képező kalkulált piaci érték kerül meghatározásra, amely kedvező effektív kamatozást tesz lehetővé. A kamatok havi bázison kerülnek meghatározásra. Azokban a naptári hónapokban, amelyekben a törlesztőterv alapján nem válik esedékessé lízingdíj, az adott hónap kamata a hátralévő tőkekövetelést megnöveli.

Kérdése van? Esetleg olyan szolgáltatásban kérné segítségünket amit itt nem soroltunk fel?